anglictina, slovencina, anglicky jazyk, slovensky jazyk, kurzy, doucovanie, jazykove kurzy, jazykové kurzy, skola, skolka, materska skola, zakladna skola, jergencova, jergencová, andrea, anglický jazyk, angličtina, slovenský jazyk, slovenčina, kurz, jazykový kurz, doučovanie, výučba, doučovanie, škola, škôlka, materská škola, základná škola, dieťa, dospelý, príprava na prijímacie skúšky, cudzinec, ajaj english, slovak for foreigners, piesočná, západná, rádiová, radlinského, vrútocká

   Kurzy anglického jazyka pre deti materských škôlV školskom roku 2023/2024 ponúkame kurzy anglického jazyka

Výučba je realizovaná hravou formou pomocou hier, obrázkov, pesničiek a básničiek. Našim cieľom je rozvíjať v deťoch kladný vzťah k cudzím jazykom a rozvíjať ich komunikačné zručnosti a tvorivosť.

Pre jednotlivé úrovne máme vypracované vlastné materiály.

Rozsah výučby

2 krát týždenne 30 minút (1 vyučovacia hodina)
25 vyučovacích hodín za jeden polrok + 3 náhradné hodiny

Cena

75 € Vrátane študijného materiálu!

Zápis

Prostredníctvom elektronickej prihlášky cez internet. Internetová adresa na zápis je zverejnená na nástenke v jednotlivých triedach materských a základných škôl.

Webová adresa na formulár elektronickej prihlášky je v tvare ulica.ajaj.sk
Napríklad pre materskú školu na ulici Štúrova by adresa na zápis bola sturova.ajaj.sk