anglictina, slovencina, anglicky jazyk, slovensky jazyk, kurzy, doucovanie, jazykove kurzy, jazykové kurzy, skola, skolka, materska skola, zakladna skola, jergencova, jergencová, andrea, anglický jazyk, angličtina, slovenský jazyk, slovenčina, kurz, jazykový kurz, doučovanie, výučba, doučovanie, škola, škôlka, materská škola, základná škola, dieťa, dospelý, príprava na prijímacie skúšky, cudzinec, ajaj english, slovak for foreigners, piesočná, západná, rádiová, radlinského, vrútocká

Prečo práve vaše deti?



- Učíme deti hravým spôsobom

- Zapájame do výuky tanec, spev, pohyb a rozvíjame ich tvorivosť

- Spievame veľa pesničiek, pretože ich deti zbožňujú a pesničky rozvíjajú široké množstvo schopností

- Počúvame príbehy a hráme divadlo

- Využívame aj mimiku čím sa deti učia aj koordinovať svoje pohyby

- Deti zapájame nenásilnou formou tak, že si vlastne ani neuvedomujú, že sa učia cudzí jazyk

- Využívame nové trendy a metódy

- Dbáme na to, že každé dieťa je jedinečné

- Vytvárame v deťoch pozitívny vzťah k cudziemu jazyku

- Sme s deťmi kamaráti

- Využívame aktivity, ktoré sú primerané veku a ktoré sa deťom páčia

- Naše deti sa neboja cudzieho jazyka

- Máme zmysel pre humor, pretože deti sa radi smejú

- Deti dostávajú po každej hodine materiál o tom, čomu sa na danej hodine venovali

- Naše deti sú chválené

- Naše deti sa na nás tešia

- O vašich deťoch vás budeme kedykoľvek radi informovať