anglictina, slovencina, anglicky jazyk, slovensky jazyk, kurzy, doucovanie, jazykove kurzy, jazykové kurzy, skola, skolka, materska skola, zakladna skola, jergencova, jergencová, andrea, anglický jazyk, angličtina, slovenský jazyk, slovenčina, kurz, jazykový kurz, doučovanie, výučba, doučovanie, škola, škôlka, materská škola, základná škola, dieťa, dospelý, príprava na prijímacie skúšky, cudzinec, ajaj english, slovak for foreigners, piesočná, západná, rádiová, radlinského, vrútocká

Naši učitelia- Výučbu zabezpečujeme výlučne len vysokoškolsky vzdelaným personálom v príslušnom odbore.

- Každý náš učiteľ bol starostlivo vybraný, aby sa Vašim deťom dostalo tej najlepšej starostlivosti.

- Každý náš učiteľ musel absolvovať vstupné školenie.

- Pravidelne sa naši učitelia oboznamujú s novými prístupmi, pomôckami a absolvujú školenia, aby využili vo výučbe to najúčinnejšie a najužitočnejšie pre deti.

- Naši učitelia sa pravidelne stretávajú aj spolu, aby sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti medzi sebou a obohatili tým svoje hodiny.

- Naši učitelia majú skúsenosti s prácou s deťmi.

- Naši učitelia dbajú na bezpečnosť všetkých detí

- Naši učitelia majú radi deti

- Naši učitelia vedia udržať pozornosť detí