anglictina, slovencina, anglicky jazyk, slovensky jazyk, kurzy, doucovanie, jazykove kurzy, jazykové kurzy, skola, skolka, materska skola, zakladna skola, jergencova, jergencová, andrea, anglický jazyk, angličtina, slovenský jazyk, slovenčina, kurz, jazykový kurz, doučovanie, výučba, doučovanie, škola, škôlka, materská škola, základná škola, dieťa, dospelý, príprava na prijímacie skúšky, cudzinec, ajaj english, slovak for foreigners, piesočná, západná, rádiová, radlinského, vrútocká

Nás programNáš program je rozdelený do 3 stupňov čo umožňuje, aby sa deti učili cudzí jazyk už 3 roky pred nástupom do školy.

Práve vek od 4 rokov je ideálny, aby sa deti začali učiť cudzí jazyk. Špeciálne deti majú najlepšiu schopnosť jazyk prijímať čo im pomôže v neskoršom veku rozvíjať svoje jazykové schopnosti aj pri učení sa ďalšieho cudzieho jazyka. Deti sú schopné si na základe napočúvaného ukladať si v svojich hlavičkách systém jazyka.

Náš program je založený na tvorivosti a komplexnom rozvíjaní schopností detí. K tomu využívame široké množstvo metód a nielen iba jednu. Snažíme sa vnášať do výuky to najlepšie. Nie sme viazaní iba jednou metodikou, jedným prístupom, aby si deti mohli vybrať práve to, čo ich najviac baví.

Spievame veľa pesničiek, pretože práve tie deti zbožnujú, rozvíjajú široké množstvo schopností. Pomocou pesničiek vnášame do výuky tanec a pohyb.

Počúvame príbehy počas, ktorých si deti ani neuvedomujú, že sú v cudzom jazyku. Ich cieľom je naučiť deti základné frázy. Príbehy sa snažíme s deťmi aj dramatizovať, čo deti ihneď chytí.

Snažíme sa, aby deti vnímali jazyk všetkými zmyslami.

Pri pesničkách využívame mimiku, ktorá pomáha deťom si zapamätať slovnú zásobu a taktiež rozvíja koordináciu ich pohybov.

Snažíme sa, aby na našich hodinách bola príjemná atmosféra a aby sa deti na naše stretnutia tešili.