anglictina, slovencina, anglicky jazyk, slovensky jazyk, kurzy, doucovanie, jazykove kurzy, jazykové kurzy, skola, skolka, materska skola, zakladna skola, jergencova, jergencová, andrea, anglický jazyk, angličtina, slovenský jazyk, slovenčina, kurz, jazykový kurz, doučovanie, výučba, doučovanie, škola, škôlka, materská škola, základná škola, dieťa, dospelý, príprava na prijímacie skúšky, cudzinec, ajaj english, slovak for foreigners, piesočná, západná, rádiová, radlinského, vrútocká

Kontakt - ajaj englishVCard

Obchodné meno a sídlo

ajaj s. r. o.
Meteorová 1
821 02 Bratislava

Štatutárny orgán

konateľka - Mgr. Andrea Jergencová

Telefónne číslo

(+421) 0905 757 296

Elektronická pošta

Použite prosím formulár elektronickej pošty

Identifikačné údaje

IČO: 46135871
DIČ: 2023256070

IBAN: SK21 8330 0000 0028 0013 1307
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
(platby vykonávajte vždy len s prideleným variabilným symbolom)

ŠKEČ - SK NACE 85, 85.10.0, 85.59
Kód KP 80.42.10, 80.42.20, 74.85.13
ISCED 0, 1, 2, 4

Spisová značka

OR OS Bratislava I; Oddiel: Sro; Vložka číslo: 72294/B


Licencované subjekty pod obchodnou značkou "ajaj english"

Obchodné meno a miesto podnikania

Mgr. Andrea Jergencová
Meteorová 1
821 02 Bratislava

Identifikačné údaje

IČO: 41162617
DIČ: 1073692774

IBAN: SK50 8360 5207 0042 0109 6916
BIC (SWIFT): BREXSKBXXXX
(platby vykonávajte vždy len s prideleným variabilným symbolom)

Spisová značka

Okresný úrad Bratislava; Číslo živnostenského registra: 112-37406


Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Logo a názov "ajaj english" je obchodná značka, pod ktorou ajaj s. r. o. poskytuje služby v oblasti jazykového vzdelávania. Logo podlieha ochrane v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení. Majetkové práva k logu v zmysle zákona vykonáva ajaj s. r. o.