anglictina, slovencina, anglicky jazyk, slovensky jazyk, kurzy, doucovanie, jazykove kurzy, jazykové kurzy, skola, skolka, materska skola, zakladna skola, jergencova, jergencová, andrea, anglický jazyk, angličtina, slovenský jazyk, slovenčina, kurz, jazykový kurz, doučovanie, výučba, doučovanie, škola, škôlka, materská škola, základná škola, dieťa, dospelý, príprava na prijímacie skúšky, cudzinec, ajaj english, slovak for foreigners, piesočná, západná, rádiová, radlinského, vrútocká

Oznamy


28. augusta 2023

Zápis v jednotlivých materských a základných školách sa začína. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o krúžok anglického jazyka, aby prihlásili svoje deti elektronicky cez internet na internetovej adrese, ktorá je zverejnená na nástenkách v jednotlivých triedach. Tešíme sa na Vás. Ďakujeme

Webová adresa na formulár elektronickej prihlášky je v tvare ulica.ajaj.sk
Napríklad pre materskú školu na ulici Štúrova by adresa na zápis bola sturova.ajaj.sk


23. augusta 2023

V školskom roku 2023/2024 otvárame

- kurzy anglického jazyka pre deti materských škôl

- kurzy anglického jazyka pre deti na základných škôl

- individuálne hodiny anglického jazyka

- individuálne hodiny slovenského jazyka pre cudzincov

- firemná výučba